Правила

При използването на сайта IQ Test Fun, потребителите се съгласяват с общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват!

Права и задължения на IQ Test Fun

- IQ Test Fun има право да осъществява контакт с потребителите си по E-mail. В случай, че потребителят не иска да получава повече email-и от IQ Test Fun, то може да натисне бутона "unsubscribe", който се намира в долната част на мейла.
- IQ Test Fun има право да отстрани всеки Потребител, по собствена преценка, без да посочва мотив за това.
- IQ Test Fun се задължава да контролира и съблюдава работата на сайта.
- IQ Test Fun се задължава да пази личните данни (име, възраст, e-mail адрес), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта. Те ще се използват при изготвянето на статистики за нуждите на IQ Test Fun и няма да се разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато се изискват от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.

Права и задължения на Потребителите

- Потребителите са длъжни да спазват общите условия на IQ Test Fun.
- Потребителите имат правото да откажат участието си в IQ Test Fun, без предупреждение.
- След заплащане на услугата (виж Разплащане), потребителите на сайта могат да получат резултатите си от теста, както и сертификат за тях, издаден от IQ Test Fun. При невъзможност да се осъществи услугата, потребителите са в правото си да се обърнат към IQ Test Fun за отстраняването на възникналата грешка, като IQ Test Fun не дължи обезщетение на потребителите.
- Потребителите доброволно предоставят на IQ Test Fun личните си данни - име, възраст, e-mail адрес.
- Потребителите дават позволение, личните им данни да се съхраняват в база данни на IQ Test Fun, като се използват само и единствено за осъществяване на контакт с тях. Потребителят се съгласява с това при влизане в сайта.
- Потребителят има право да бъде заличен от базата данни на IQ Test Fun, след писмена молба.
- Потребителите нямат право да манипулират сайта по какъвто и да било начин.
- Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Собственност на сайта

Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419
Copyright © 2017 IQ test Fun - Всички права запазени
Български тестове за интелигентност
Тест за интелигентност  |  Общи условия за ползване  |  КонтактИнформация за тестовете за интелигентностПроверка на IQ резултат